22 Οκτωβρίου 2013

Χάος στα Πανεπιστήμια

0 σχόλια

Συνεχίζουν για έκτη εβδομάδα την απεργία οι διοικητικοί υπάλληλοι - Έσπασαν το μέτωπο οι συνάδελφοι τους στο ΕΜΠ που αποφάσισαν να απογραφούν - Τα μεσάνυχτα εκπνέει η προθεσμία του υπ. Παιδείας - Έκτακτη σύνοδο αποφάσισαν οι πρυτάνεις

Μόνο η λέξη χάος θα μπορούσε να περιγράψει αυτό που συμβαίνει στα περισσότερα πανεπιστήμια όλης της χώρας μετά την απόφαση των διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ να συνεχίσουν για έκτη εβδομάδα την απεργία τους διαμαρτυρόμενοι με τον τρόπο αυτό στην ένταξή τους στο καθεστώς διαθεσιμότητας.

Την ίδια ώρα, όμως, το μέχρι και χθες «αρραγές» μέτωπο της Αττικής φαίνεται ότι σπάει καθώς οι διοικητικοί υπάλληλοι του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου αποφάσισαν να προχωρήσουν στην απόγραφή τους καθώς φαίνεται ότι επικράτησαν ψυχραιμότερες φωνές, προκειμένου να λειτουργήσουν ομαλά τα Πανεπιστήμια. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία στη γενική συνέλευση της Δευτέρας.

Την ίδια ώρα το διευρυμένο Συντονιστικό Όργανο της Συνόδου των Πρυτάνεων σταθμίζοντας, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, τη δυσμενέστατη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα Πανεπιστήμια, αποφάσισε τη σύγκληση έκτακτης Συνόδου Πρυτάνεων, την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 10.00΄, στις εγκαταστάσειςτου ΕΜΠ στο Λαύριο.

Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία του υπουργείου Παιδείας.

Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ σήμερα τα μεσάνυχτα εκπνέει η προθεσμία που έχει δώσει το υπουργείο Παιδείας στους διοικητικούς υπαλλήλους να απογραφούν εισάγοντας τα στοιχεία τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Για να αποφευχθούν, μάλιστα, λάθος χειρισμοί, η Διεύθυνση Προσωπικού Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, εξέδωσε το ακόλουθο Ενημερωτικό Σημείωμα:

«Μετά το πέρας των τριών εκ των πέντε ημερών προθεσμίας απογραφής των «Διοικητικών Υπαλλήλων Πανεπιστημίων Υπόχρεων Απογραφής» σύμφωνα με την 150628 /Β2 /15.10.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, ύστερα από τη συλλογή και την ταξινόμηση υποβληθέντων ερωτημάτων από τους ενδιαφερόμενους, για την πληρέστερη ενημέρωσή τους και την υποβοήθηση εκπλήρωσης της υποχρέωσή τους, προς αποφυγή των έννομων συνεπειών, συνοψίζουμε τα κάτωθι:

1ον Όλοι οι υπάλληλοι ανά Ίδρυμα που κατέχουν θέσεις σε κατηγορίες και κλάδους ή και ειδικότητες, ορισμένες εκ των οποίων καταργούνται, έχουν την υποχρέωση έως την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 12 τα μεσάνυχτα :

i.να απογραφούν στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα που παρέχει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στον ιστότοπο http://odysseas.it.minedu.gov.gr.,
ii.και να προσκομίσουν, είτε ταχυδρομικώς είτε αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά των στοιχείων που δηλώνουν στο ανωτέρω αναφερόμενο ειδικό πληροφοριακό σύστημα και περιγράφονται αναλυτικότερα στις κείμενες διατάξεις και στο ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ, στο Τμήμα Γ’- Διοικητικού Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Την υποχρέωση απογραφής έχουν και οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις κατηγορίες των εξαιρέσεων της περίπτωσης Δ της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α’/23-07-2013) και του άρθρου 53 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/ τ.Α’ /17-09-2013). Ειδικώς, οι υπάλληλοι αυτοί οφείλουν, επιπροσθέτως των ανωτέρω δικαιολογητικών της ΙΙ. περίπτωσης της παρούσας, να καταθέσουν και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την εξαίρεσή τους από τη διαθεσιμότητα.

2ον Για την απογραφή στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα εφόσον ο απογραφόμενος υπάλληλος δεν είναι σίγουρος για την εγκυρότητα των πληροφοριών που δηλώνει, ΔΥΝΑΤΑΙ στην υπεύθυνη δήλωση που θα καταθέσει να σημειώσει « …με κάθε επιφύλαξη για τα στοιχεία των πεδίων Έκθεση Αξιολόγησης ή Πειθαρχικές Ποινές ή Διοικητική Εμπειρία». Επίσης εάν δεν δύνανται να προσκομίσουν κάποιο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά να το σημειώσουν στην Υπεύθυνη Δήλωση που προσκομίζουν περί γνησιότητας.

3ον Σε περίπτωση που κάποιος υπάλληλος εισέρχεται στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα για να απογραφεί και αφού συμπληρώσει το προσωπικό του ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, το σύστημα δεν του επιτρέπει να συνεχίσει, αυτό ΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι δεν είναι ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ. Συμβουλεύουμε, σε κάθε περίπτωση, να προσπαθήσετε τουλάχιστον δύο φορές ελέγχοντας, ότι καταχωρείται σωστά το προσωπικό σας ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ.

4ον Για την παροχή πληροφοριών και την υποβοήθησή σας μπορείτε να συμβουλεύεστε το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του ειδικού πληροφοριακού συστήματος, καθώς και να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 210 3442304, 210 3442919, 210 3442918,210 3442038 της οικείας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου