16 Μαΐου 2013

Το ΠΑΣΟΚ να αποφύγει στις διεθνείς του σχέσεις,λογικές πρόσδεσή σε άρματα «μεγάλων δυνάμεων».

0 σχόλια

Με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις σε ότι αφορά τις διεθνείς σχέσεις του ΠΑΣΟΚ, οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ θέτουμε υπόψη των μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής τις θέσεις μας, όπως διαμορφώθηκαν ως 16ο Σημείο της Πολιτικής μας Αγοράς, πριν από κάποιους μήνες. Τότε, στο πλαίσιο του διαλόγου, είχε κατατεθεί, μεταξύ άλλων, η πρόταση συνάντησης του Προέδρου της Σοσιαλιστικής Διεθνούς με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
Ασφαλώς, μετά την κατάρρευση της τάξης πραγμάτων που είχε επιβάλλει η διεθνής των ισχυρών του χρήματος, παραμένει ζητούμενη η ρύθμιση των σχέσεων  μεταξύ πατρίδων, πολιτισμών και κοινωνικών ρευμάτων. Και ο ρόλος των σοσιαλιστών ώστε να προχωρήσει μια τέτοια προσπάθεια.
Βεβαίως, το αφ εαυτού περίπλοκο αυτό έργο προσκρούει σε εμπόδια που απορρέουν από ανταγωνισμούς ισχυρών εθνικών κρατών. Ίσως καταλυτικά θετικό ρόλο λοιπόν θα μπορούσαν να διαδραματίσουν  εθνικά κράτη του μεγέθους της Ελλάδας, με την προϋπόθεση να αποφύγουν τις λογικές πρόσδεσής τους σε άρματα «μεγάλων δυνάμεων». Με τον τρόπο αυτό θα συνέβαλλαν στον περιορισμό της σύγχυσης και της έντασης, υπηρετώντας, εξ άλλου, τα δικά τους εθνικά συμφέροντα. 
Περισσότερες σκέψεις στην συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής.

Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να ανήκει μόνο στους Έλληνες.

Για τους ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ

Συντροφικά,

Κώστας Καρμπέρης

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου