12 Νοεμβρίου 2013

Fitch: Το 2017 επιστέφει στην ανάπτυξη η Κύπρος...

0 σχόλια

Την εκτίμηση ότι η ύφεση της κυπριακής οικονομίας θα είναι βαθύτερη και η ανάπτυξη θα επιστρέψει το 2017, αντί το 2015 που προβλέπεται στο μνημόνιο και ότι το...
δημόσιο χρέος της Κύπρου θα κορυφωθεί το 2016 ελαφρώς πάνω από το 130% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, εκφράζει ο οίκος αξιολόγησης Fitch, σε νέες εκτιμήσεις του για την πορεία της κυπριακής οικονομίας.

Ειδικότερα, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης αναμένει ότι η παραγωγή θα συρρικνωθεί περίπου 5% το 2015 και 1,5% το 2016 με την κυπριακή οικονομία να μην επιστρέφει στην ανάπτυξη πριν το 2017, σε αντίθεση με το πρόγραμμα στήριξης της ΕΕ και του ΔΝΤ που αναμένει επιστροφή στην ανάπτυξη το 2015. Επιπλέον, η Fitch επιμένει σε προηγούμενη εκτίμηση του ότι το ακαθάριστο δημόσιο χρέος της γενικής κυβέρνησης θα κορυφωθεί λίγο πάνω από 130% του ΑΕΠ ένα χρόνο αργότερα, το 2016, από τις προηγούμενες προβλέψεις του τον περασμένο Ιούλιο.

Στην έκθεσή του ο οίκος σημειώνει ότι στις βασικές προβλέψεις του αναμένει ότι το χρέος θα μειωθεί σταδιακά κατά το δεύτερο μισό της τρέχουσας δεκαετίας, λόγω απόκλισης μεσοπρόθεσμα από τους φιλόδοξους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί και της βραδύτερης οικονομικής ανάπτυξης. Επίσης, εκτιμά ότι τα δημόσια οικονομικά θα παραμείνουν ευάλωτα και πέρα από την περίοδο εφαρμογής του προγράμματος που είναι προγραμματισμένη να λήξει το 2016.

Παραλλήλως, η Fitch επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της κυπριακής οικονομίας σε ξένο και εγχώριο νόμισμα στο «B-» και «CCC», αντίστοιχα, διατηρώντας παράλληλα αρνητικές τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της σε ξένο νόμισμα. Επίσης, ο οίκος επιβεβαίωσε στο «B» τόσο τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση της κυπριακής οικονομίας σε ξένο νόμισμα όσο και την ανώτατη αξιολόγηση που μπορεί να λάβει η Κύπρος. Ο οίκος αναφέρει ότι η επιβεβαίωση των αξιολογήσεων της Κύπρου αντανακλά τους ακόλουθους βασικούς παράγοντες:

-Το γεγονός ότι το πρόγραμμα στήριξης ΕΕ και ΔΝΤ υποστηρίζει τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας της Κυβέρνησης, αν και οι κίνδυνοι που υπάρχουν είναι σημαντικοί

-Οι οικονομικές προοπτικές παραμένουν αδύναμες παρά το γεγονός ότι η επίδοση μέχρι στιγμής της οικονομίας το 2013 είναι καλύτερη από τις προηγούμενες προσδοκίες του οίκου. Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης αναμένει επί του παρόντος το ΑΕΠ να μειωθεί κατά 7% το 2013, σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψη του για συρρίκνωση σχεδόν 9%. Η οικονομία είναι πιθανό να παραμείνει σε βαθιά ύφεση το 2014 με την ύφεση να διαρκεί περισσότερο από ό,τι προβλέπεται στο πρόγραμμα ΕΕ-ΔΝΤ.

-Χρειάζεται χρόνος για αποκατάσταση εμπιστοσύνης στις τράπεζες Σημειώνει ότι η μέχρι στιγμής εφαρμογή του προγράμματος ΕΕ - ΔΝΤ εξελίχθηκε καλά, με τους στόχους του 2013 να υπερκαλύπτονται. Ωστόσο, ο Fitch σημειώνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εκτροχιασμού του πολυετούς προγράμματος λόγω της ύπαρξης καθοδικών κινδύνων στις οικονομικές επιδόσεις ή στην αποδυνάμωση της πολιτικής δέσμευσης στο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με την Fitch, η εμπιστοσύνη στον τραπεζικό τομέα θα χρειαστεί καιρό για να αποκατασταθεί, οι καταθέσεις συνεχίζουν να μειώνονται και η αναδιάρθρωση των τραπεζών βρίσκεται σε εξέλιξη.Σημειώνει, ωστόσο, ότι δεν αναμένει πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες για τις τράπεζες, πέρα του 1,5 δισ. ευρώ που δόθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατισμού και του επιπλέον ενός δισ. ευρώ που είναι διαθέσιμο στο πρόγραμμα Αναφέρει επίσης ότι η διαδικασία άρσης των περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση κεφαλαίων ενέχει κινδύνους και μια πρόωρη άρση τους θα μπορούσε να προκαλέσει εκροή κεφαλαίων με αρνητικές οικονομικές συνέπειες.

Σε σχέση με τις μελλοντικές εξελίξεις που μπορούν να οδηγήσουν σε αναβάθμιση των προοπτικών της κυπριακής οικονομίας σε σταθερές, από αρνητικές, ο οίκος αναφέρει ότι αυτές είναι μια μεγαλύτερη από την αναμενόμενη επιτυχία στην εφαρμογή του προγράμματος ΕΕ και ΔΝΤ, σημάδια σταθεροποίησης της οικονομικής παραγωγής και του τραπεζικού τομέα, η βελτίωση των εξαγωγών που διευκολύνουν την εξισορρόπηση της οικονομίας και η άρση των περιοριστικών μέτρων.

Σημειώνει ότι μια άρση των περιοριστικών μέτρων θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε αναβάθμιση της ανώτατης αξιολόγησης που μπορεί να λάβει η Κύπρος και η οποία σήμερα βρίσκεται στο «B». Ο οίκος αξιολόγησης αναφέρει ότι δεν έχει υπολογίσει στις προβλέψεις του πιθανά έσοδα από την εξόρυξη υδρογονανθράκων καθώς η οικονομική βιωσιμότητα της εξόρυξης, σύμφωνα με τον οίκο, παραμένει αβέβαιη και πέρα από τα ορίζοντα του προγράμματος...
tovima.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου