22 Νοεμβρίου 2014

-Νίκο Ανδρουλάκη, είσαι ΠΑΣΟΚ ή ΔΗΠΑΡ;

0 σχόλια
androulakis-nikos.jpg

Άρθρο 35 Έκτακτο Συνέδριο
Έκτακτο Συνέδριο συγκαλείται υποχρεωτικά με απόφαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής έπειτα από αίτημα του 1/3 τουλάχιστον των μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ή του½ του αριθμού των Περιφερειακών και Νομαρχιακών Επιτροπών του Κινήματος ή του 10% του συνόλου των Μελών του Κινήματος, καθώς και με απόφαση του Προέδρου...
Η απόφαση σύγκλησης λαμβάνεται το λιγότερο δύο (2) μήνες πριν από την καθοριζόμενη ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου. Ο προσυνεδριακός διάλογος διεξάγεται κατ' αναλογία των όσων ισχύουν για το τακτικό Συνέδριο.

Οι απόψεις των Νομαρχιακών και Περιφερειακών Επιτροπών υποβάλλονται το αργότερο τρεις (3) εβδομάδες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του.

epikairo: Είναι ώρα ευθύνης για όλους.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου