23 Απριλίου 2013

Eurobank: Η πρώτη πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη Τράπεζα...

0 σχόλια

 Τι αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο...
Την άμεση και την πλήρη κάλυψη της Aύξηση Mετοχικού Kεφαλαίου των 5,8 δισ ευρώ από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ανακοίνωσε η Eurobank, η οποία καθίσταται η...πρώτη πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη τράπεζα.

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται πλήρης διασφάλιση κεφαλαιακής επάρκειας, ενώ είναι απολύτως διασφαλισμένοι οι καταθέτες.

Παράλληλα, η Eurobank σκοπεύει να συμμετάσχει στην στρατηγική αναδιάταξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ενσωματώνοντας τις επόμενες εβδομάδες, άλλες μικρότερες μη συστημικές Τράπεζες.

Το Δ.Σ. έκρινε ότι είναι τεχνικά αδύνατη η αναζήτηση του 10% για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου από επενδυτές λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί για τη συγχώνευση με την Εθνική

Σε περίπτωση που τελικά δεν προχωρήσει η συγχώνευση αυτή, εξετάστηκε ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο διατήρησης του ιδιωτικού χαρακτήρα της τράπεζας, με την άντληση μέσα στο 2013 σημαντικών επενδυτικών κεφαλαίων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Βασικός στόχος είναι η ταχύτερη επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές και σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, στηρίζοντας τα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Εurobank:

Το Δ.Σ. της Eurobank συνεδρίασε σήμερα 22 Απριλίου 2013 και εξέτασε τις συνθήκες και τα δεδομένα της προσπάθειας προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων, σε συνεργασία με τους διεθνείς συμβούλους Barclays Bank plc και Deutsche Bank. Το Δ.Σ. αξιολόγησε τις ιδιαιτερότητες του εγχειρήματος αυτού για την Τράπεζα και συγκεκριμένα την αβεβαιότητα της συγχώνευσης ή μη με την Εθνική Τράπεζα και την συνεπαγόμενη αδυναμία αξιολόγησης της επενδυτικής πρότασης καθώς και την απουσία της παραδοσιακής βάσης των δεκάδων χιλιάδων μετόχων της Eurobank, η οποία λόγω της πρόσφατης ανταλλαγής μετοχών υποκαταστάθηκε από τη συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας κατά περίπου 85% στο μετοχικό της κεφάλαιο. Ακολούθως, το Δ.Σ. προέκρινε την κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των €5,8 δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, και επομένως, την άμεση και πλήρη ανακεφαλαιοποίησή της, και θα εισηγηθεί σχετικά στη Γενική Συνέλευση της 30ής Απριλίου. Με τον τρόπο αυτό η Eurobank θα καταστεί ήδη από την επόμενη εβδομάδα, η πρώτη πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη συστημική τράπεζα.

Με την απόφαση αυτή, η Eurobank αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα τους μετόχους και τους δυνητικούς επενδυτές, θέτει τις βάσεις ώστε να αποκαταστήσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας και διασφαλίζει την εμπιστοσύνη των πελατών και εργαζομένων της Τράπεζας, καθώς και του συνόλου των πολιτών.

Το Δ.Σ. συζήτησε επίσης τις άμεσες προοπτικές της ανασυγκρότησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Στο πλαίσιο του ρόλου της ως μιας εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, η Eurobank σκοπεύει να συμμετάσχει στη στρατηγική αναδιάταξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ενσωματώνοντας άλλες μικρότερες μη συστημικές τράπεζες.

Επίσης, εφόσον οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν τελικά τη μη πραγματοποίηση της συγχώνευσης, η Τράπεζα θα υποβάλει, ως οφείλει, ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, με στόχο να προσελκύσει ιδιωτικά και θεσμικά κεφάλαια από την Ελλάδα και το εξωτερικό το ταχύτερο δυνατόν, όπως άλλωστε προβλέπει και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σκοπός θα είναι η περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Τράπεζας, η προσαρμογή στις ανάγκες και τα νέα δεδομένα της εγχώριας και διεθνούς τραπεζικής αγοράς και η διατήρηση και επαύξηση της εταιρικής αξίας, επ' ωφελεία της ελληνικής οικονομίας.

Σε όλες τις προσπάθειες αυτές, κυρίαρχο ρόλο θα διαδραματίσει το προσωπικό της Τράπεζας, το οποίο ανέκαθεν υπήρξε ο ισχυρότερος υποστηρικτής των στρατηγικών πρωτοβουλιών της.

Γνώμονας των αποφάσεων που ελήφθησαν είναι, μέσα από τη διατήρηση του ιδιωτικού χαρακτήρα της Eurobank, η ενίσχυση της ικανότητας της Τράπεζας να στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην κρίσιμη τρέχουσα συγκυρία, να διευρύνει την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές και να χρηματοδοτεί την ελληνική οικονομία στην προσπάθεια επιστροφής της σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

crimenet.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου